• Rafa Jimenez Aruitectura
  • Rafa Jimenez Aruitectura
  • Rafa Jimenez Aruitectura
  • Rafa Jimenez Aruitectura

A Rafa Jimenez arquitectura comptem amb un equip versàtil i flexible que ens permet abordar projectes de diferent caire i envergadura. També oferim la possibilitat de solucions integrals a clients, des de la cerca d’una parcel·la o inmoble que s’ajusti a les seves necessitats fins a l’últim detall de la seva execució.

Cada projecte és diferent. Treballem a partir de cada client, cada implantació, de cada entorn físic i cultural, de cada programa després d’una rigurosa anàlisis de totes aquestes variables busquem el projecte que doni resposta a totes elles i per tant únic en cada cas.

Oferim al client un servei integral basat en la responsabilitat del nostre treball i en estar permanentment a peu d’obra per garantir els resultats desitjats.